Stichting Vegas Strings heeft een culturele ANBI status. 
 

Als particulier stelt onze culturele ANBI status u in staat om uw gift 1.25 keer af te trekken van uw inkomstenbelasting. Wilt u ons steunen als onderneming onder vennootschapsbelasting dan kunt u de gift zelfs tot 1.5 keer van uw omzetbelasting aftrekken. Lees hier meer over de details.

Met het oprichten van de stichting is ook de behoefte aan een ANBI-status ontstaan. Wij willen ons met deze status gaan onderscheiden in de richting naar jonge musici. In een steeds schraler wordend muziek-landschap wordt het voor jeugdige musici daarmee ook moeilijker om ervaring op te doen in de uitvoeringspraktijk. Wij geven hen de kans om die ervaring bij ons te komen opdoen in het mee-repeteren en spelen op onze concerten. 

We verheugen ons als stichting Vegas Strings, ons blijvend in te zetten op cultuurgebied en u in het komende seizoen daarbij weer te mogen begroeten.

Voorwoord van de voorzitter

Op 11 oktober is Vegas Strings Orchestra een stichting geworden onder de naam stichting Vegas Strings.

Met de steeds duidelijker wordende vraag naar concerten van de Vegas Strings werd het ook steeds duidelijker dat de organisatie in een goede structuur geplaatst moest worden.

Met de start op 14 januari van ons eerste concert van het jaar zijn we direct goed van start gegaan. We hadden ons voorgenomen in 2017 om meer concerten te willen geven en dit zelf te gaan organiseren en dat is ons gelukt met 4 concerten in 2018. Twee van deze concerten stonden in het teken van het begeleiden van verschillende koren.

Voor 2019 vervolgen we het ingeslagen pad en willen we dit aantal verhogen.

 

Vegas Strings Orchestra is sinds 10 oktober 2018 een stichting geworden.

Naam van de stichting: Stichting Vegas Strings

Fiscaal nummer: RSIN: 859246371
Kvk nummer: 72814802

contact gegevens   vegasstrings@gmail.com

 

De bestuursleden zijn: Pieter van den Dolder, voorzitter / Desirée Wijma, penningmeester / Harald Bik, secretaris

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en in de jaarvergadering zal de balans en staat van baten en lasten worden vastgesteld.

Doelstelling  van de stichting is om 4 à 5 concerten per jaar te realiseren. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van het strijkorkest, strijkinstrumenten en de uitvoer van strijkmuziek. Tevens wil de stichting hierbij podium bieden aan jonge strijkers (violisten, altviolisten, cellisten en bassisten) om ervaring op te doen met deze muziek en hen te ondersteunen bij de uitvoering ervan.

Orkesten staan enorm onder druk in hun voortbestaan wat voor een belangrijk deel rust op het verkrijgen en behouden van overheids- of gemeentelijke subsidie. Op conservatoria worden nog steeds strijkers opgeleid terwijl hun werkgebied alleen maar kleiner wordt.

 

Inhoud

 Voorwoord van de voorzitter

1.   Verslag van het bestuur

1.2 Activiteiten

 1. Toekomst
 2. Organisatie

3.1  Bestuur

 1. Jaarrekening (kan op aanvraag worden ingezien)
 2. Begroting (kan op aanvraag worden ingezien)
 3. Meerjarige prognose

  Zuidsingel 113

  1241 EL Kortenhoef

  e-mail: vegasstrings@gmail.com

  telefoon: 0651892737

Hoofdlijnen Actuele Beleidsplan ANBI
PDF – 133,8 KB 83 downloads
Beleid 2024 Op Hoofdlijnen
Word – 22,0 KB 83 downloads
Inschrijving Kv K Vegas Orchestra
PDF – 1,7 MB 95 downloads
Vegas Strings Prognose
PDF – 1,3 MB 91 downloads
Stichting Vegas Strings Jaarrekening 2022
PDF – 78,3 KB 91 downloads