Vegas Strings Orchestra is sinds 10 oktober 2018 een stichting geworden.

Naam van de stichting: Stichting Vegas Strings

Fiscaal nummer: RSIN: 859246371
Kvk nummer: 72814802

contact gegevens   vegasstrings@gmail.com

 

De bestuursleden zijn:

Pieter van den Dolder, voorzitter / Desirée Wijma, penningmeester / Harald Bik, secretaris

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en in de jaarvergadering zal de balans en staat van baten en lasten worden vastgesteld.

Doelstelling  van de stichting is om 4 à 5 concerten per jaar te realiseren. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van het strijkorkest, strijkinstrumenten en de uitvoer van strijkmuziek. Tevens wil de stichting hierbij podium bieden aan jonge strijkers (violisten, altviolisten, cellisten en bassisten) om ervaring op te doen met deze muziek en hen te ondersteunen bij de uitvoering ervan.

Orkesten staan enorm onder druk in hun voortbestaan wat voor een belangrijk deel rust op het verkrijgen en behouden van overheids- of gemeentelijke subsidie. Op conservatoria worden nog steeds strijkers opgeleid terwijl hun werkgebied alleen maar kleiner wordt.

 

Inhoud

 Voorwoord van de voorzitter

1.   Verslag van het bestuur

1.2 Activiteiten

 1. Toekomst
 2. Organisatie

3.1  Bestuur

 1. Jaarrekening (kan op aanvraag worden ingezien)
 2. Begroting (kan op aanvraag worden ingezien)

   

 3. Meerjarige prognose

  Zuidsingel 113

  1241 EL Kortenhoef

  e-mail: vegasstrings@gmail.com

  telefoon: 0651892737

   

Vegas Strings Prognose
PDF – 1,3 MB 97 downloads
Inschrijving Kv K Vegas Orchestra
PDF – 1,7 MB 103 downloads